Özel Ürünler

Enerji yutma kapasitesi yüksek, büzülme çatlaklarına karşı dirençli , makro sentetik lif donatılı beton.

Kendiliğinden yerleşen ve sıkışan betonlar.

 

 

 

Teknik Özellikleri

 • TS EN 206 ve TS 13515 Standartlarının ön gördüğü taze ve sertleşmiş beton özellikleri yerleştirme ve vibrasyon ihtiyacı olmaksızın elde edilebilir.
 • C25/30 ve üstü dayanım sınıflarında üretilebilir.
 • Düşük su/çimento oranları ve yüksek bağlayıcı miktarları nedeniyle en agresif çevresel etkilere karşı olan çevresel etki sınıflarına uygundur.
 • Dmax 11 mm.’dir.
 • Viskosite Sınıfı VS1, VS2
 • L Kutusu PL1, PL2
 • J Halkası PJ1, PJ2

Diğer Özellikleri ve Avantajları

 • Kendi ağırlığı ile kendiliğinden yerleşme ve sıkışma özelliğine sahiptir.
 • Kendiliğinden yerleşme ve sıkışma ile donatıları da tamamen sarma yeteneğine sahiptir.
 • İşçilikten avantaj sağlar.
 • Standarda göre kabul edilebilir sınırlar içinde homojendir.
 • Kalıpta dar kesit ve sık donatı engelleri arasından yüksek geçiş yeteneğine sahip olarak, kalıplardaki tüm boşlukları doldurabilir.
 • Yüzey düzgünlüğü yüksek olup, yüzey bitirme/düzeltme işçiliğinden avantaj sağlar.
 • Karmaşık kalıp tasarımları için çok uygundur.
 • Betonun dökülmesi ve yerleştirilmesi hızlı ve kolaydır.
 • Düşük su/çimento oranı ve yüksek bağlayıcı içeriği yanında mükemmel sıkışma yeteneği sayesinde diğer betonlara göre daha geçirimsizdir.
 • İşçilik uygulanamayan , ulaşılmaz eleman kesitleri için tek çözümdür.

Kullanıldığı Yerler

 • Güçlendirme Projeleri,
 • Çok sık donatı içeren yapı elemanları,
 • Vibrasyonsuz sıkıştırmanın gerekli olduğu yapı elemanları,
 • Dar kesitli, küçük ayrıtlı, karmaşık yapı elemanları,
 • Prekast yapı elemanları,
 • Mimari amaçlı imal edilen elemanlar. Pürüzsüz, yüzey gerektiren brüt yüzeyli yapı elemanları.
 • Betondan imal edilen görsel niteliği yüksek, estetik beton objeler.

Öneriler

 • Betonarme yapı elemanlarının imalatında betonun yüksek sıkışma yeteneği nedeniyle oluşacak yanal basınç etkisine karşı kalıplar için sağlam iskele yapılmalıdır.
 • Yüksek akıcılık ve hamur fazının fazla olması nedeniyle sızdırmaz kalıplar kullanılmalıdır.
 • Beton dökümü kesintisiz olmalı, dökümlerde aralık bırakılmamalıdır.

Su geçirimsizliği yüksek, su işleme derinliği düşük beton.

Su geçirimliliği yüksek beton. Poroz beton.

İstenen renklere uygun olacak şekilde uygun pigmentler ilave edilerek hazırlanan renkli betonlar.

Pervaneli sistemle yüzey bitirme işlemine uygun olarak tasarlanmış çeşitli saha ve zemin betonları.

Yoğunluğu 2000 Kg/m3 ve daha düşük olan ve TS EN 206 kapsamında dayanımlı hafif betonlar.

Yoğunluğu 2600 Kg/m3 ve daha yüksek olan ve TS EN 206 kapsamındaki ağır betonlar.

Firmamız logosu ve e-mail adresini kopyalamak suretiyle firmamız adına farklı kurum ve kişilere elektronik posta gönderildiği tespit edilmiştir. Söz konusu elektronik postanın kurumumuz ve çalışanlarımızla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Kötü niyetli kişilerce organize edildiğini düşündüğümüz bu girişimin tarafınıza zarar vermesini engellemek için; elektronik postayı dikkate almamanızı, ekinde yer alan dosyaları açmamanızı önemle rica ederiz.
Bilgimiz dışında gelişen durum için üzgün olduğumuzu belirtir. İyi günler dileriz.